DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


Korpus szeregowych
posterunkowystarszy posterunkowy

Korpus podoficerów

sierżantstarszy sierżantsierżant sztabowy

Korpus aspirantów

młodszy aspirantaspirantstarszy aspirantaspirant sztabowy

Korpus oficerów

podkomisarz

komisarz

nadkomisarz


podinspektormłodszy inspektorinspektornadinspektor


generalny inspektor

Copyright © www.dystynkcje.pl