DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


Dystynkcje na pochewkach w kolorze granatowym, wykonane haftem mechanicznym w kolorze srebrnym, do ubiorów galowego, wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego. Opcjonalnie dystynkcje z tworzywa sztucznego do ubioru ćwiczebnego.


Korpus szeregowych

posterunkowy

starszy posterunkowy

Korpus podoficerów


sierżant

starszy sierżant

sierżant sztabowy

Korpus aspirantów


młodszy aspirant

aspirant

starszy aspirant

aspirant sztabowy

Korpus oficerów


podkomisarzkomisarznadkomisarzpodinspektor

młodszy inspektor

inspektor
nadinspektor

generalny inspektor

Copyright © www.dystynkcje.pl