DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


przepisy przejściowe

Wzór dotychczasowej oznaki identyfikacji indywidualnej dopuszczonej do noszenia do 31 grudnia 1998 r. oraz dotychczasowego umundurowania i wzoru orła dopuszczonego do noszenia do 31 marca 2000 r.


Ubiór ćwiczebny

Ubiór ćwiczebny




Wzór orła

Oznaka identyfikacji indywidualnej

Copyright © www.dystynkcje.pl