DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1997

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


Oznaki rodzajów służb - do kurtki wyjściowej

Służba kryminalna

Służba prewencyjna

Służba wspomagająca
Wyższa Szkoła Policji
ośrodki szkolenia
i szkoły policyjne

Oddziały prewencji
i pododdziały
antyterrorystyczne

Policja sądowa
Oznaki rodzajów służb - do kurtki galowej i bluzy służbowej

Służba kryminalna

Służba prewencyjna

Służba wspomagająca
Wyższa Szkoła Policji
ośrodki szkolenia
i szkoły policyjne

Oddziały prewencji
i pododdziały
antyterrorystyczne

Policja sądowa
Oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji

rozmieszczenie na klapie kurtki wyjściowej

rozmieszczenie na rękawie kurtki galowej
i bluzy służbowejOznaka identyfikacji indywidualnej i jej rozmieszczenie

Emblemat do umundurowania ćwiczebnego
wzór orła
na nakryciach głowy orzeł haftowany metodą mechaniczną


Copyright © www.dystynkcje.pl