DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1995

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r.


Oznaki rodzajów służb

Służba kryminalna

Służba prewencyjna
i Policja sądowa

Służba wspomagająca
Wyższa Szkoła Policji
ośrodki szkolenia
i szkoły policyjne

Oddziały prewencji
i pododdziały
antyterrorystyczne

Dotychczasowe oznaczenia służb Policji ruchu drogowego, lotniczej, kolejowej i wodnej zostają zastąpione oznaczeniem Służby prewencyjnej i Policji sądowej.

Oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji

rozmieszczenie na klapie kurtki

rozmieszczenie na klapie płaszcza zimowegoOznaka identyfikacji indywidualnej i komend policjiCopyright © www.dystynkcje.pl