DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Policja


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Policja

1990

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r.


Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtek, wiatrówek, płaszczy i koszul.
Dystynkcji nie umieszcza się na taśmach otokowych czapek.

Dystynkcje do umundurowania zasadniczego wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
Dystynkcje do umundurowania ćwiczebnego wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym.

Powyższych przepisów nie stosuje się w oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji.Korpus szeregowych

Korpus podoficerów


posterunkowy

starszy posterunkowy

sierżant

starszy sierżantKorpus aspirantów

Korpus oficerów


aspirant


podkomisarz


komisarz


nadkomisarz


podinspektor

inspektor

nadinspektor

generalny inspektor

Copyright © www.dystynkcje.pl