DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Ochotnicza Straż Pożarna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicza Straż Pożarna

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1982 r.


Jednostki OSP

strażak


st. strażak


dowódca roty


pomocnik dowódcy sekcji


dowódca sekcji


pomocnik dowódcy plutonu


dowódca plutonuczłonek zarządu


członek komisji rewizyjnej


zastępca naczelnikawiceprezes, naczelnik

przewodniczący komisji rewizyjnej

prezes

Zarządy gminne ZOSP

członek zarządu
gminnego


członek gminnej
komisji rewizyjnej


członek prezydium
zarządu gminnegowiceprezes zarządu gminnego,
komendant gminny

przewodniczący gminnej
komisji rewizyjnej

prezes zarządu gminnego

Zarządy wojewódzkie ZOSP

członek zarząduczłonek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


członek wojewódzkiego
sądu honorowegoczłonek prezydium zarządu
wojewódzkiego


wiceprzewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej


wiceprzewodniczący wojewódzkiego
sądu honorowegowiceprezes zarządu
wojewódzkiego

przewodniczący wojewódzkiej
komisji rewizyjnej

przewodniczący wojewódzkiego
sądu honorowego

prezes zarządu wojewódzkiego
Zarząd główny ZOSP

członek zarządu głównegoczłonek głównej
komisji rewizyjnej


członek głównego
sądu honorowegoczłonek prezydium
zarządu głównego


wiceprzewodniczący głównej
komisji rewizyjnej


wiceprzewodniczący głównego
sądu honorowegowiceprezes zarządu głównego

przewodniczący głównej
komisji rewizyjnej

przewodniczący głównego
sądu honorowego

prezes zarządu głównego

Copyright © www.dystynkcje.pl