DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


ORMO


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1969 r.


Oznaki funkcyjne noszone na kołnierzach płaszcza i kurtki.
przewodniczący wojewódzkiego społecznego komitetu
(i równorzędni)
wiceprzewodniczący wojewódzkiego społ. kom.,
komendant wojewódzki,
przewodniczący powiatowego społ. kom. (i równorzędni)
członek wojewódzkiego społ. kom.,
zastępca komendanta wojewódzkiego,
wiceprzewodniczący powiatowego społ. kom.,
komendant powiatowy,
dowódca batalinu,
(i równorzędni)
członek wojewódzkiego sztabu,
członek powiatowego społ. kom.,
zastępca komendanta powiatowego,
zastępca dowódcy batalinu,
(i równorzędni)

członek powiatowego sztabu,
przewodniczący gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społ. kom.,
dowódca kompanii
wiceprzewodniczący gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społ. kom.,
komendant gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego,
zastępca dowódcy kompanii
członek gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społ. kom.,
zastępca komendanta gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego,
członek gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego sztabu,
komendant jednostki terenowej,
dowódca plutonu
zastępca komendanta jednostki terenowej,
zastępca dowódcy plutonu
komendant samodzielnej placówki,
dowódca drużyny
szregowy członek ORMO


Copyright © www.dystynkcje.pl