DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


ORMO


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO

oznaki

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1969 r.
orzeł umieszczany na beretach
oznaka organizacyjna ORMO
odznaka specjalna "Zasłużonemu Działaczowi ORMO"

wzór pieczęci
Copyright © www.dystynkcje.pl