DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


ORMO


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO

mundury

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1969 r.Ubiory organizacyjne

ubiór stalowy dla wszystkich członków ORMO pełniących służbę patrolową
ubiór oliwkowy dla członków ORMO należących do poddodziałów zwartych
Copyright © www.dystynkcje.pl