DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


ORMO


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO

mundury

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1969 r.



Ubiory organizacyjne

ubiór stalowy dla wszystkich członków ORMO pełniących służbę patrolową




ubiór oliwkowy dla członków ORMO należących do poddodziałów zwartych




Copyright © www.dystynkcje.pl