DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Hufce Pracy


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Ochotnicze Hufce Pracy

dystynkcje

Akt prawny i rok wprowadzenia - nie są mi znane


Dystynkcje występują w wersji srebrnej i złotej, nie wiem na czym polega różnica.


I rocznik


II rocznik


dowódca drużyny


pomocnik dowódcy plutonu


wychowawca, kwatermistrz
hufca stacjonarnegostarszy wychowawca,
inspektor WK OHPzastępca komendanta hufca,
starszy inspektor WK OHP,
inspektor KG OHP


komendant hufca,
starszy inspektor KG OHP,
kwatermistrz ośrodka KG OHP


zastępca Komendanta
Wojewódzkiego OHP,
zastępca kierownika
wydziału KG OHP,
kierownik ośrodka
kwatermistrzowskiego KG OHP

Komendant Wojewódzki OHP,
kierownik wydziału KG OHP

zastępca Komendanta
Głównego OHP

Komendant Główny OHP


Copyright © www.dystynkcje.pl