DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Obrona Cywilna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Obrona Cywilna

Formacje Zakładowe

dystynkcje

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 maja 1983 r.


Ratownictwo ogólne

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba ratownictwa komunalnego (wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego)

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba ratownictwa budowlanego

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba ratownictwa energetycznego (elektrycznego, gazowego)

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba schronowa

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba porządkowo-ochronna

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba likwidacji skażeń

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba łączności

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba pierwszej pomocy medycznej

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba przeciwpożarowa

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba zaopatrzenia

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych

Służba ochrony płodów rolnych i produktów żywnościowych oraz zwierząt gospodarskich i pasz

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych


Copyright © www.dystynkcje.pl