DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Obrona Cywilna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Obrona Cywilna

Inne Formacje - przykłady

dystynkcje

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 maja 1983 r.


Formacje Terenowe
Przykład - Służba ochrony płodów rolnych i produktów żywnościowych oraz zwierząt gospodarskich i pasz

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych


Oddziały OC przeznaczone do odbywania służby zasadniczej w resorcie obrony narodowej, straży pożarnej i straży przemysłowej
Przykład - Ratownictwo ogólne


szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych


Oddziały OC przeznaczone do odbywania służby zasadniczej w OHP
Przykład - Służba przeciwpożarowa


szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych


Copyright © www.dystynkcje.pl