DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Obrona Cywilna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Obrona Cywilna

dystynkcje

Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 maja 1983 r.


Oznaki funkcji oraz rodzaju służby umieszczone są na patkach w następujący sposób:

Podległość organizacyjna

formacje zakładowe

formacje terenowe

oddziały OC przeznaczone do
odbywania służby zasadniczej w
OHPoddziały OC przeznaczone do
odbywania służby zasadniczej w
resorcie obrony narodowej,
straży pożarnej i
straży przemysłowej
Oznaczenia funkcji

szeregowy członek
formacji OC


komendant drużyny


pomocnik komendanta plutonu,
szef kompanii


komendant plutonu
zastępca komendanta kompanii


komendant kompanii
zastępca komendanta oddziału


komendant oddziału
zastępca komendanta zgrupowania


komendant zgrupowania
jednostek ratowniczych


Oznaczenia służb


Schronowa
Pierwszej pomocy medycznej
Likwidacji skażeń
Łączności
Przeciwpożarowa
Porządkowo-Ochronna
Zaopatrzenia
Ochrony płodów rolnych i
produktów żywnościowych oraz
zwierząt gospodarskich i pasz


Ratownictwa komunalnego
(wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego)Ratownictwa energetycznego
(elektrycznego, gazowego)Ratownictwa budowlanego
Ratownictwo ogólne
Copyright © www.dystynkcje.pl