DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Obrona Cywilna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Powszechna Samoobrona

Terenowe Oddziały Samoobrony

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1969 r.


Służba Rozpoznania

szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Łączności i Alarmowania


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Medyczno-Sanitarna


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Przeciwpożarowa


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Porządkowo-Ochronna


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Schronowa


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Ratownictwa Technicznego


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Odkażania i Dezaktywacji


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Opieki Społecznej


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Służba Weterynaryjna


szeregowy członek ze stażem poniżej 5 lat

szeregowy członek ze stażem powyżej 5 lat

dowódca sekcji, posterunku, punktu

zastępca dowódcy drużyny

dowódca drużyny

pomocnik dowódcy plutonu

dowódca plutonu

szef służby, zastępca szefa służby

Komenda Oddziału


instruktor


zastępca komendanta oddziału,
szef sztabu oddziału

komendant oddziału

osoby, którym bezpośrednio podlegają
oddziały samoobrony

Copyright © www.dystynkcje.pl