DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Obrona Cywilna


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Powszechna Samoobrona

Zakładowe Oddziały Samoobrony

Terenowe Oddziały Samoobrony

oznaki

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1969 r.


Orzeł noszony na nakryciu głowy (czapka, beret, furażerka hełm).

   
Przykładowe umieszczenie oznaki na ubiorze (na kieszeni na piersi)


Copyright © www.dystynkcje.pl