DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

uwagi (raczej krytyczne) do

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2019 r.


 1. Opis dystynkcji na czapkach: "Na daszku naszyty jest złoty wężyk w kształcie liścia laurowego".
  • Wężyków tradycyjnie na polskich mundurach nie tworzy się z liści tylko z taśmy. Nawet na mundurach leśników wężyki nie są zrobione z liści.
  • Liście znajdują się na daszkach miedzy innymi: kapitanów żeglugi wielkiej, dyrektorów urzędów morskich czy kapitanów portu I klasy, ale nie są ułożone w wężyk.
  • Jeżeli wężyk miałby być złożony z liści to liście te jak należy się domyślać powinny formować zygzak, a na rysunkach oraz zdjęciach liście na daszku czapki Wód Polskich tworzą wzór nazywany potocznie jodełką.
  • Fragment opisywanego wzoru:


 2. Opis dystynkcji na czapkach: "Na daszku naszyty jest złoty wężyk w kształcie liścia laurowego dla ministra ..., Sekretarza stanu, Podsekretarza stanu ... oraz Prezesa i Zastępców Prezesa PGW Wody Polskie oraz podwójny złoty pasek dla pozostałych pracowników".
  • Oznaczenie składające się z dwóch pasków na czapce nie powinno przynależeć wszystkim pracownikom w dół hierarchii do marynarza włącznie.
  • Tradycyjnie w polskich służbach daszek w dwoma paskami oznacza oficera starszego. Porównując graficznie dystynkcje Wód Polskich do dystynkcji Marynarki Wojennej, podwójny pasek na daszku czapki przysługuje stanowiskom oznaczonym szeroką taśmą na naramiennikach lub rękawach.
  • Zapomniano o daszku z jednym złotym paskiem i daszkiem gładkim bez pasków.
  • Proponowane uzupełnienie to:

  czapka gabardynowa ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, prezesa i zastępców prezesa PGW Wody Polskie  czapka gabardynowa dyrektorów departamentów PGW Wody Polskie i ich zastępców, dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie i ich zastępców, kierowników wydziałów/zespołów  czapka gabardynowa dyrektorów zarządu zlewni i ich zastępców, kierowników nadzoru wodnego/zespołu kontroli zewnętrznej/zbiornika wodnego  czapka gabardynowa pozostałych pracowników 3. Brak opisu wężyka wchodzącego w skład dystynkcji na naramiennikach i rękawach (brak informacji o wymiarach wężyka oraz jego umiejscowieniu od dołu naramiennika/rękawa).
  • Z analizy zdjęć przedstawiających umundurowanych pracowników Wód Polskich wynika, że wysokość wężyka na rękawie to 30 mm (tyle co wysokość szerokiego paska).
  • Analiza rysunków zamieszczonych w Rozporządzeniu wykazuje, że zaplanowana wysokość wężyka to około 35 mm (oprócz dystynkcji zastępcy prezesa Wód Polskich, dla którego przedstawiono wężyk znacznie węższy).
  • Na rysunkach założyłem wygląd wężyków zgodny z wężykami admirałów Marynarki Wojennej, czyli o wysokości 35 mm i położony bliżej dolnej krawędzi naramiennika niż paski.

 4. Kąt na górnych paskach dystynkcji przy szerokości taśmy 12 mm i składaniu jej pod kątem prostym (tak są tworzone polskie dystynkcje marynarskie) musi mieć wysokość równą wysokości taśmy, czyli 12 mm oraz podstawę kąta równą 24 mm. Na rysunkach w Rozporządzeniu wskazane jest wcięcie o wysokości 10 mm i podstawa kąta o szerokości 20 mm.
  Dodatkową ciekawostką jest przedstawienie wymiarów na nieistniejącej wersji dystynkcji (jeden pasek szeroki i dwa paski wąskie).


 5. wymiary dystynkcji przedstawione w Rozporządzeniu  wymiary dystynkcji przyjęte na tej stronie  sposób formowania kąta na taśmie 6. Opis guzików zawiera następujące zdanie: "Na guzikach wykonanych z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym jest wyciśnięty wizerunek orła z okalającym go wężykiem przedstawiającym liść laurowy", podczas gdy na rysunku jest to raczej lina okrętowa.
 7. Opis marynarki mundurowej letniej: "Na lewym ramieniu umieszczone są dystynkcje stopni służbowych". Dystynkcje jeżeli są umieszczane to raczej na obu ramionach symetrycznie, ale w przypadku marynarek mundurowych umieszczane są na dole rękawów, a nie na naramiennikach.

 8. Dystynkcje Zastępcy Prezesa PGW Wody Polskie są dość nietypowe pod względem wyglądu. Wyróżnia je brak kąta na najwyższym wąskim pasku. Tradycyjnie najwyższy pasek w systemach z kątami lub pętlami zawiera taki właśnie kąt lub pętlę (dystynkcje Marynarki Handlowej i Marynarki Wojennej). Pewnego rodzaju wyjątkiem może być oznaczenie profesora w Wyższych Szkołach Morskich, jednak nie jest to do końca wyjątek, jako że oznaczenie to zawiera tylko szeroki pasek bez pasków wąskich, czyli umieszczenie kąta praktycznie nie jest możliwe.
  Zakładając, że dystynkcje "z wężykiem" w Wodach Polskich zawierają do 3 wąskich pasków, to przestrzeń możliwych do stworzenia dystynkcji jest całkowicie wystarczająca dla obecnie zdefiniowanych potrzeb. Wykorzystując 3 wąskie paski można stworzyć 6 różnych dystynkcji (patrz ilustracje poniżej), podczas gdy w Wodach Polskich potrzeba wyróżnić jedynie 5 stopni, czyli jeden wzór i tak pozostałby jako zapasowy, do ewentualnego późniejszego wykorzystania. Jak widać przestrzeń możliwych do utworzenia dystynkcji nie była powodem utworzenia tego nietypowego wzoru dystynkcji z wężykiem i bez kąta na najwyższym pasku.


 9. Zastępca Prezesa


           
  przestrzeń dystynkcji do wykorzystaniaCopyright © www.dystynkcje.pl