DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2019 r.


Podstawowe cechy umundurowania:

 • Umundurowanie koloru ciemnogranatowego (zdefiniowanego jako sRGB: 0, 0, 90 - 0, 0, 123).
 • Wyjątek stanowią czapki okrągłe garnizonowe koloru czarnego z otokiem i daszkiem koloru czarnego. Na czapkę nakładany jest biały pokrowiec.
 • Guziki z tworzywa sztucznego w kolorze granatowym (zdefiniowanym jako sRGB: 10, 10, 100 - 10, 10, 120) z wyciśniętym orłem i okalającym go "wężykiem przedstawiającym liść laurowy" - cytat z Rozporządzenia, na rysunku jest to raczej lina okrętowa (patrz Uwagi).

Dystynkcje:

 • Dystynkcje koloru złotego (zdefiniowanego jako sRGB: 255, 215, 0).
 • Dystynkcje umieszczane są na rękawach i naramiennikach munduru odpowiednio dla poszczególnych rodzajów stanowisk służbowych.
 • Szeroki pasek na naramienniku i rękawie: 30 mm.
 • Wąski pasek na naramienniku i rękawie: 12 mm.
 • Wężyk na naramienniku i rękawie: brak danych - patrz Uwagi.
 • Odstęp pomiędzy paskami: 3 mm.
 • Dystynkcje naszywane są 10 mm od dołu naramiennika i 90 mm od dołu rękawa.
 • Dystynkcje na daszku czapki - patrz Uwagi.


stopnie na czapkach

czapka gabardynowa ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, prezesa i zastępców prezesa PGW Wody Polskieczapka gabardynowa pozostałych pracownikówstopnie na naramiennikach

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej


Sekretarz stanu i Podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej


Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej


Zastępcy Prezesa PGW Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym


Dyrektorzy departamentów PGW Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym.
Rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Zastępcy dyrektorów departamentów PGW Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym


Kierownik wydziału/zespołu komunikacji społecznej
Kierownik wydziału/zespołu edukacji wodnej
Rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Dyrektor zarządu zlewni


Zastępca dyrektora zarządu zlewni


Kierownik nadzoru wodnego


Kierownik zespołu kontroli zewnętrznej
Kierownik zbiornika wodnego


Kierownik obiektu hydrotechnicznego
Kierownik statku
Kierownik stopnia piętrzącego (śluzy)
Kierownik jazu


Kierownik bosmanatu lub przystani
Mechanik


Szyper
Bosman
Stermotorzysta
Sternik


Starszy marynarz
Marynarz
Operator śluzy, jazu, pochylni
Specjalista gospodarowania wodami
Specjalista wydziału/zespołu komunikacji społecznej
Specjalista wydziału/zespołu edukacji wodnej


stopnie na rękawach

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej


Sekretarz stanu i Podsekretarz stanu w urzędzie obsługujacym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej


Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej


Zastępcy Prezesa PGW Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym


Dyrektorzy departamentów PGW Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym.
Rzecznik prasowy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Zastępcy dyrektorów departamentów PGW Wody Polskie pionu ochrony przed powodzią i suszą, pionu usług wodnych oraz pionu zarządzania środowiskiem wodnym


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie nadzorujący pion ochrony przed powodzią i suszą, pion usług wodnych oraz pion zarządzania środowiskiem wodnym


Kierownik wydziału/zespołu komunikacji społecznej
Kierownik wydziału/zespołu edukacji wodnej
Rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie


Dyrektor zarządu zlewni


Zastępca dyrektora zarządu zlewni


Kierownik nadzoru wodnego


Kierownik zespołu kontroli zewnętrznej
Kierownik zbiornika wodnego


Kierownik obiektu hydrotechnicznego
Kierownik statku
Kierownik stopnia piętrzącego (śluzy)
Kierownik jazu


Kierownik bosmanatu lub przystani
Mechanik


Szyper
Bosman
Stermotorzysta
Sternik


Starszy marynarz
Marynarz
Operator śluzy, jazu, pochylni
Specjalista gospodarowania wodami
Specjalista wydziału/zespołu komunikacji społecznej
Specjalista wydziału/zespołu edukacji wodnej


Copyright © www.dystynkcje.pl