DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Urzędy Morskie

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r.


Dystynkcje wykonane są z taśmy koloru złotego o szerokości 12 mm. 
dyrektor urzędu 
wicedyrektor urzędu
kapitan portu I klasy


 
naczelnik wydziału
starszy oficer portu I kl
szef pilotów portu

 
inspektor i kier. oddziału
starszy pilot I kl
st. oficer nabrzeża, kpt. portu II kl 
kier. odd. terenowego
kier. taboru pływ. i
obwodów ochr. wybrz.
oficer nawig. portu I kl
kier. statku hydrograf.

 
inspektor w odd. terenowym
st. referent w wydz.
st. ref. techn. w OOW
oficer portu i nabrzeży portu I kl
kier. radiolatarni morskiej
kier. holownika

 
młodszy oficer portu I kl
oficer portu II kl, referent
szef bosmanów portu I kl
nadzorcy obchodów (kontrolerzy) ochr. wybrz.
pilot portu II kl, kier. latarni morskiej
radiooperator, kier. kutra dozorczego

 
Starszy bosman portu
 
Bosman portu

Dystynkcje oficerów noszone są na:
- rękawach kurtki mundurowej,
- naramiennikach płaszcza i munduru drelichowego.

Dystynkcje bosmanów noszone są na:
- rękawach kurtki mundurowej (paski i emblemat),
- rękawach płaszcza i munduru drelichowego (paski),
- naramiennikach płaszcza i munduru drelichowego (emblemat).


Copyright © www.dystynkcje.pl