DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Urzędy Morskie

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r.


Dystynkcje wykonane są z taśmy koloru złotego o szerokości 12 mm.

dyrektor urzędu
wicedyrektor urzędu, kapitan portu I klasy

naczelnik wydziału, starszy oficer portu I kl, szef pilotów portu
inspektor i kier. oddziału, starszy pilot I kl, st. oficer nabrzeża, kpt. portu II kl
kier. odd. terenowego, kier. taboru pływ. i obwodów ochr. wybrz., oficer nawig. portu I kl, kier. statku hydrograf.


inspektor w odd. terenowym, st. referent w wydz., st. ref. techn. w OOW, oficer portu i nabrzeży portu I kl, kier. radiolatarni morskiej, kier. holownikamłodszy oficer portu I kl, oficer portu II kl, referent, szef bosmanów portu I kl, nadzorcy obchodów (kontrolerzy) ochr. wybrz., pilot portu II kl, kier. latarni morskiej, radiooperator, kier. kutra dozorczegostarszy bosman portu


bosman portu

Dystynkcje oficerów noszone są na:
- rękawach kurtki mundurowej,
- naramiennikach płaszcza i munduru drelichowego.

Dystynkcje bosmanów noszone są na:
- rękawach kurtki mundurowej (paski i emblemat),
- rękawach płaszcza i munduru drelichowego (paski),
- naramiennikach płaszcza i munduru drelichowego (emblemat).


Copyright © www.dystynkcje.pl