DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Urzędy Morskie

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r.


Emblematy umieszczane na czapkach

typu oficerskiego

typu nieoficerskiego

Emblemat umieszczany na rękawach kurtki i na naramiennikach


Wzór guzika


Średnica 25 i 13 mm.
Guziki przy czapce czarne.


Copyright © www.dystynkcje.pl