DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Urzędy Morskie

czapki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r.


Czapka granatowa, w okresie letnim zakłada się na czapkę biały pokrowiec. 

dyrektor i wicedyrektor urzędu
kapitan portu I klasy 

pozostali oficerowie 

nieoficerowie

widok boczny


Copyright © www.dystynkcje.pl