DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Urzędy Morskie - nadzór nad rybołówstwem morskim

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r.


Emblematy umieszczane na czapkachurzędników
funkcjonariuszy niższych
Emblemat umieszczany na kołnierzach surdutu, kurtki i płaszcza


Wzór guzikaCopyright © www.dystynkcje.pl