DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa

oznaki

Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 12 maja 1922 r.


Emblematy umieszczane na czapkachurzędników
funkcjonariuszy niższych i bocmanów na statkach

Emblemat mały umieszczany jest także na:
- rękawach surduta i obu kurtek urzędników posiadających dyplom kapitana MH lub oficera MW,
- kołnierzach surduta i obu kurtek funkcjonariuszy niższych i bocmanów na statkach.

Wzór guzikaCopyright © www.dystynkcje.pl