DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa - Szkoły Morskie

dystynkcje


Oznaczenia dystynkcji na mankietach rękawów

rektorprorektor,
dziekan


prodziekan,
kierownik katedry


profesor,
docent


dyrektorwicedyrektor,
kwestor


adiunkt,
starszy wykładowcawykładowca


bibliotekarz dypl.
sekretarz rekt.

kier. dziekanatu,
lektor

asystent


Oznaczenia dystynkcji na pagonach

rektor

prorektor,
dziekan

prodziekan,
kierownik katedry

profesor,
docent

dyrektor

wicedyrektor,
kwestor

adiunkt,
starszy wykładowca


wykładowca

bibliotekarz dypl.
sekretarz rekt.

kier. dziekanatu,
lektor

asystentemblemat szkoły morskiej
na czpkach studenckich
oznaki specjalności i roku nauki noszone na lewym rękawie munduru
dla poszczególnych wydziałów

nawigacyjny

administracyjny

mechaniczny

elektryczny

Copyright © www.dystynkcje.pl