DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r.


Dystynkcje służbowe umieszcza się na rękawach marynarki, naramiennikach bluzy oraz po lewej stronie z przodu kurtki.

Dystynkcje wykonane są ze złotej taśmy na szafirowym podkładzie.

kierownik nadzoru wodnego
kierownik zbiornika wodnegokierownik stopnia piętrzącego, śluzy,
jazu, elektrowni, statku
nadzorca odcinka wód śródlądowychkierownik bosmanatu, przystani
mechanik maszyn na statku
szyper, bosman w służbie pokładowej
jednostki pływającej, stermotorzysta, sternik

starszy marynarz, marynarz,
konserwator budowlii urządzeń wodnych,
operator śluzy, jazu, pompowni, pochylni

Copyright © www.dystynkcje.pl