DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa - Żegluga Wielka

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia 1957 r.

Nie wiem czy to jest na pewno to zarządzenie.



Oznaki specjalności

Oznaki specjalności noszone są powyżej oznak stopni na pagonach i rękawach.


nawigator

mechanik

radiotelegrafista

elektryk

pożarowy

lekarz

administracyjno-gospodarcz

rozrywkowy

Przykłady dystynkcji ze specjalnościami


kapitan
żeglugi wielkiej



starszy mechanik



starszy oficer



I radiooficer



II i III elektryk


Copyright © www.dystynkcje.pl