DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa - Żegluga Wielka

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia 1957 r.

Nie wiem czy to jest na pewno to zarządzenie.


Na pagonach i rekawach ponad paskami dystynkcyjnymi noszonę są oznaki konkretnych specjalności.

kapitan
starszy mechanikstarszy oficer
I mechanik
II mechanik statku pasażerskiego
lekarz, intendentI ofic. elektr. i radioofic.
II oficer, II mechanik
III mechanik statku pasażerskiego
oficer prasowy, oficer rozrywkowy
II intendentIII i IV oficer
III mechanik
IV mechanik statku pasażerskiego
II i III radiooficer
II i III elektryk
asystent intendentaasystent pokładowy
asystent maszynowy
asystent radiowy
asystent elektryka
pisarz na statku pasażerskimstarszy ochmistrzochmistrz, prowiantowyasystent ochmistrza


Przykłady dystynkcji ze specjalnościami


kapitan
żeglugi wielkiejstarszy mechanikstarszy oficerI radiooficerII i III elektryk


Copyright © www.dystynkcje.pl