DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa - Żegluga Wielka i Żegluga Mała

oznaki

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia 1957 r.

Nie wiem czy to jest na pewno to zarządzenie.


Emblematy umieszczane na czapkach

typu oficerskiego

typu nieoficerskiego

Copyright © www.dystynkcje.pl