DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Marynarka Handlowa


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Marynarka Handlowa - Żegluga Wielka i Żegluga Mała

czapki

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia 1957 r.

Nie wiem czy to jest na pewno to zarządzenie. 

kapitan statku ż.w.
kapitan statku ż.m. z dyplomem kapitana ż.w. 

kapitan statku ż.m. 

pozostali oficerowie 

nieoficerowie

Copyright © www.dystynkcje.pl