DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Łowiecka i Rybacka, PIOR


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Państwowa Straż Rybacka

stopnie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r.


Podstawowe cechy umundurowania:Oznaki stanowisk służbowych Państwowej Straży Rybackiej

Oznaki stanowisk są koloru srebrnego na zielonym tle. Noszone są na prawej piersi elementów umundurowania. Wymiary oznak 25 mm x 75 mm.młodszy strażnikstrażnikstarszy strażnikkomendant posterunkuzastępca komendanta
wojewódzkiegokomendant wojewódzkiCopyright © www.dystynkcje.pl