DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Łowiecka i Rybacka, PIOR


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Państwowa Straż Rybacka

stopnie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r.


Podstawowe cechy umundurowania:


młodszy strażnik

strażnik

starszy strażnik
zastępca komendanta wojewódzkiego


komendant wojewódzki


Copyright © www.dystynkcje.pl