DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Łowiecka i Rybacka, PIOR


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Państwowa Straż Łowiecka

stopnie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r.


Podstawowe cechy umundurowania:


Oznaki stanowisk noszone na mundurach wyjściowych

Oznaki noszone na kołnierzach wykładanych.
Oznaki haftowane srebrnym bajorkiem na granatowym aksamicie.młodszy strażnikstrażnikstarszy strażnikkomendant posterunkuzastępca komendanta
wojewódzkiegokomendant wojewódzki


Oznaki stanowisk noszone na pozostałych typach umundurowania

Oznaki noszone na lewej piersi elementów umundurowania z wyjątkiem peleryny.
Oznaki haftowane lub z tworzywa sztucznego. Napisy srebrne na granatowym podkładzie. Wymiary oznak 25 mm x 75 mm.młodszy strażnikstrażnikstarszy strażnikkomendant posterunkuzastępca komendanta
wojewódzkiegokomendant wojewódzkiCopyright © www.dystynkcje.pl