DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Straż Łowiecka i Rybacka, PIOR


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Strażnik Łowiecki

oznaki

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1929 r.Oznaka Strażnika Łowieckiego

Oznaka Strażnika Łowieckiego wykonana jest z żółtej blachy o wymiarach 10 cm na 9 cm i umieszczona na opasce sukiennej szerokości 12 cm. Opaskę tworzą dwa poziome pasy, górny jasno-zielony, dolny żółty.
Opaska noszona jest na lewym rękawie.

W Rozporządzeniu brak dokładnego wzoru oznaki, poniższy rysunek wykonany jest na podstawie analogicznego eksponatu z lat powojennych dotyczącego Straży Rybackiej.
Copyright © www.dystynkcje.pl