DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Kontrola Skarbowa

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1937 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na patkach na kołnierzu kurtki i płaszcza oraz mankiecie rękawa kurtki i płaszcza.


Rozporządzenie ze stycznia 1937 r.kontroler skarbowykierownik rejonuzastępca kierownika rejonu
kierownik stałego nadzoruinni urzędnicy

Rozporządzenie z listopada 1937 r.kontroler skarbowykomisarz skarbowypodkomisarz skarbowyrewident skarbowy

Copyright © www.dystynkcje.pl