DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Celne i Skarbowe


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Kontrola Skarbowa

pytania

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r.


Urzędnicy Kontroli Skarbowej noszą mundury ustalone dla urzędników celnych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. (mundury, czapki, patki), z następującymi różnicami:
- kolor patek na kołnierzu kurtki i płaszcza czarny
- patki z zieloną wypustką
- kolor otoku czapki czarny
- kobiety przprowadzające rewizje osobiste noszą na lewym ramieniu opaski zielone z czarnym napisem "Kontrola Skarbowa"

Zbyt uproszczony opis patek uniemozliwia ich odtworzenie. Więcej informacji znajduje się w przepisach dotyczących umundurowania urzędników Kontroli Skarbowej z roku 1937.


Pytania
Zbyt uproszczony opis patek uniemozliwia ich odtworzenie.
Czy występowały wszystkie rodzaje stopni, jak w przypadku urzędników celnych?
Czy na patkach umieszczona była laska Merkurego?
Z której strony patki znajdowała się zielona wypustka?


Copyright © www.dystynkcje.pl