DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Inspekcja Transportu Drogowego


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Inspekcja Transportu Drogowego

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na czapkach, na piersi oraz na mankietach rękawów marynarki i bluzy słuzbowej.

Dodane zostały stopnie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektora biura w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Naczelnika wydziału w wojewódzkim inspektoracie i Kierownika delegatury wojewódzkiego inspektoratu)







Główny Inspektor Transportu Drogowego




Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego





Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego



Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego



Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego



Naczelnik wydziału ds. kontroli w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego,
Kierownik delegatury (placówki zamiejscowej) wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego





Starszy Inspektor Transportu Drogowego



Inspektor Transportu Drogowego



Młodszy Inspektor Transportu Drogowego

Copyright © www.dystynkcje.pl