DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Inspekcja Transportu Drogowego


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Inspekcja Transportu Drogowego

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r.


Oznaczenia dystynkcji noszone są na czapkach, na piersi oraz na mankietach rękawów marynarki i bluzy słuzbowej.

Dodane zostały stopnie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektora biura w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Naczelnika wydziału w wojewódzkim inspektoracie i Kierownika delegatury wojewódzkiego inspektoratu)Główny Inspektor Transportu Drogowego
Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Dyrektor biura właściwego do spraw kontroli w Głównym Inspektoracie Transportu DrogowegoWojewódzki Inspektor Transportu DrogowegoZastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu DrogowegoNaczelnik wydziału ds. kontroli w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego,
Kierownik delegatury (placówki zamiejscowej) wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego

Starszy Inspektor Transportu DrogowegoInspektor Transportu DrogowegoMłodszy Inspektor Transportu Drogowego

Copyright © www.dystynkcje.pl