DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Biuro Ochrony Rządu


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Biuro Ochrony Rządu

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.


Korpus szeregowychszeregowy


starszy szeregowy

Korpus podoficerów
kapral


plutonowy


sierżant


starszy sierżant

Korpus chorążych
młodszy chorąży


chorąży


starszy chorąży

Korpus oficerów
podporucznik


porucznik


kapitanmajor


podpułkownik


pułkownikgenerał brygady


generał dywyzji

Copyright © www.dystynkcje.pl