DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


Biuro Ochrony Rządu


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Biuro Ochrony Rządu

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.


Korpus szeregowych

szeregowy

starszy szeregowy

Korpus podoficerów


kapral

plutonowy

sierżant

starszy sierżant

Korpus chorążych


młodszy chorąży

chorąży

starszy chorąży

Korpus oficerów


podporucznik

porucznik

kapitan

major

podpułkownik

pułkownik


generał brygady

generał dywizji

Copyright © www.dystynkcje.pl