DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych

Strona główna


UOP AW ABW


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Agencja Wywiadu

dystynkcje

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004r.


Korpus szeregowych

szeregowy


starszy szeregowy
Korpus podoficerów

kapral


starszy kapral


plutonowy


starszy plutonowy


sierżant


starszy sierżant


sierżant sztabowy


starszy sierżant sztabowy
Korpus chorążych

młodszy chorąży


chorąży


starszy chorąży


młodszy chorąży sztabowy


chorąży sztabowy


starszy chorąży sztabowy
Korpus oficerów

podporucznik


porucznik


kapitan


major


podpułkownik


pułkownik


generał brygady


Copyright © www.dystynkcje.pl