DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


UOP AW ABW


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dystynkcje

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.


W ABW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:

korpus szeregowych:

szeregowy,
starszy szeregowy,


korpus podoficerów:

kapral,
starszy kapral,
plutonowy,
starszy plutonowy,
sierżant,
starszy sierżant,
sierżant sztabowy,
starszy sierżant sztabowy,


korpus chorążych:

młodszy chorąży,
chorąży,
starszy chorąży,
młodszy chorąży sztabowy,
chorąży sztabowy,
starszy chorąży sztabowy,


korpus oficerów:

podporucznik,
porucznik,
kapitan,
major,
podpułkownik,
pułkownik,
generał brygady.


Copyright © www.dystynkcje.pl