DYSTYNKCJE

Polskich Służb Mundurowych


Dystynkcje


Biuro Ochrony Rządu


Kontakt i historia strony


Szukaj na stronie


Biuro Ochrony Rządu

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r.


Korpus szeregowych



szeregowy


starszy szeregowy

Korpus podoficerów




kapral


plutonowy


sierżant


starszy sierżant

Korpus chorążych




młodszy chorąży


chorąży


starszy chorąży

Korpus oficerów




podporucznik


porucznik


kapitan



major


podpułkownik


pułkownik



generał brygady


generał dywyzji

Copyright © www.dystynkcje.pl